Citáty toltéckych učiteľov a nagualov

Posts tagged “zodpovednosť

Miluj a rešpektuj sa


Nikto nikomu nič nerobí!


Láska preberá zodpovednosť


Prebrať zodpovednosť za vlastnú slobodu